Jesteś tutaj: Home » Informacje » Co się dzieje z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

Co się dzieje z kredytem hipotecznym po rozwodzie? 


Mówi się, że umowa na kredyt hipoteczny na 30 lat lepiej łączy małżonków niż akt małżeństwa zawarty w Urzędzie Stanu Cywilnego czy w kościele. Niemniej jednak, co stanie się z kredytem po rozwodzie małżonków, którzy zawarli umowę kredytową z bankiem wspólnie? Po rozwodzie najczęściej występuje podział majątku wspólnego współmałżonków. Małżonkowie nie dzielą się jednak długami. Pomimo rozwodu, pozostają współ kredytobiorcami, a więc rzeczywiście umowa kredytowa wiąże dwoje ludzi w sposób trwalszy. Niejedne małżeństwo będzie miało dłuższy okres kredytowania od stażu małżeńskiego.

Dla banku rozwód kredytobiorców tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, dopóki kredytobiorcy regularnie spłacają raty kredytu, zgodnie z przedstawionym harmonogramem spłaty. Współ kredytobiorcy pomimo rozstania pozostają odpowiedzialny za terminową spłatę zaciągniętego zobowiązania kredytowego. Umowa kredytowa pozostanie w takim samym kształcie, jak przed rozwodem małżonków. W tym względzie nic nie ulegnie zmianie. Byli małżonkowie będą solidarnie odpowiadać za dług wobec banku. To w ich gestii leży ustalenie, kto będzie spłacał zaciągnięty uprzednio kredyt, czy też jego spłatą zajmą się po połowie bądź w innej, ustalonej proporcji.

Jeśli tylko jeden z byłych współmałżonków ma być głównym kredytobiorcą, w takiej sytuacji konieczne będzie skorzystanie z instytucji przejęcia długu, określonej w Kodeksie cywilnym. Polega ona na zawarciu pomiędzy eksmałżonkami porozumienia, w którym jedno z nich dobrowolnie zdecyduje się na przejęcie całego kredytu. Instytucja przejęcia długu nie będzie skuteczna, jeśli bank nie wyrazi zgody na jej przeprowadzenie lub żaden ze współmałżonków nie będzie chciał przejąć długu. Jeśli jeden ze współmałżonków godzi się na taki stan rzeczy i całą sytuację akceptuje bank, podpisywany jest stosowny aneks do umowy kredytowej.

Sąd decydujący o podziale majątku może zobowiązać tylko jednego z małżonków do spłacenia długów małżeństwa i zwolnić z takiego zobowiązania drugiego ze współmałżonków. Nie ma to jednak realnych skutków w przypadku zaciągnięcia w banku kredytu hipotecznego. Pomimo takiej decyzji sądu, oboje współmałżonkowie są dłużnikami solidarnymi wobec banku.

Artykuł powstał dzięki: www.kancelariawawa.pl | Profil Google+

Źródło: www.zdolnosc-kredytowa.pl


Dodaj komentarz