Jesteś tutaj: Home » Informacje » Co wpływa na zdolność kredytową?

Co wpływa na zdolność kredytową? 


Analiza dochodów przed udzieleniem pożyczki przez bank lub instytucję parabankową obejmuje szereg czynników, m.in. wysokości zarobków i dotychczasowej historii kredytowej.

Rodzaj zatrudnienia i wysokość dochodów a zdolność kredytowa

Chwilówka na dowód czy kredyt hipoteczny – niezależnie, jaką pożyczkę chcemy wziąć, zawsze oceniana jest nasza zdolność kredytowa. Składa się na nią okres, na jaki ma zostać przyznany kredyt i jego wysokość.

Zdolność kredytowa zależy np. od tego czy mamy stałe źródło dochodów. Umowa o pracę na czas nieokreślony daje większe szanse na otrzymanie pożyczki niż umowy cywilnoprawne. Dłuższy czas zatrudnienia w ramach jednej umowy zwiększa możliwości dostania pozytywnej weryfikacji wniosku kredytowego. Dzieje się tak nawet w przypadku umowy zlecenia.

Wydatki i osoby w gospodarstwie domowym a ubieganie się o kredyt

Oprócz zarobków brane są pod uwagę też miesięczne wydatki gospodarstwa domowego. Ważne jest też, czy osoba ubiegająca się o kredyt ma na utrzymaniu rodzinę, a jeśli tak, to jak dużą.

Wiek osoby ubiegającej się o kredyt

Minimalny wiek do ubiegania się o kredyt to 18 bądź 21 lat. W przypadku osób starszych, które chcą wziąć kredyt, bank liczy, w jakim wieku będą w dniu na spłatę ostatniej raty kredytu. W niektórych placówkach przy kredytach udzielanych na 30 lub 35 lat kredytobiorca nie może przekroczyć wtedy 70 lub 80 lat. To czy dostaniemy kredyt zależy więc od okresu, na który jest zaciągane zobowiązanie.

Historia kredytowa ubiegającego się o kredyt

Podmiot udzielający pożyczek sprawdza historię kredytową wnioskodawcy. Dane pobierane są z Biura Informacji Kredytowej (BIK). Pod uwagę brane jest to czy poprzednie zadłużenia były spłacane terminowo.

Co istotne, osoba która brała już jakieś pożyczki i spłacała je w terminie ma większe szanse na otrzymanie kolejnego kredytu. Bank lub inna instytucja ma bowiem dowód na to, że wnioskodawca ma możliwości i chęci spłacania swoich zobowiązań finansowych.

Równe, a nie malejące raty, podnoszą wiarygodność kredytobiorcy. Na jego korzyść działają też zabezpieczenia dodatkowe, np. posiadane nieruchomości.


Dodaj komentarz