Jesteś tutaj: Home » Informacje » Czy zleceniobiorca może liczyć na kredyt hipoteczny?

Czy zleceniobiorca może liczyć na kredyt hipoteczny? 


Banki bardzo skrupulatnie podchodzą do oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klientów wnioskujących o długoterminowe kredyty hipoteczne. Z jednej strony taki produkt jest dla banku najlepszym zarobkiem, ponieważ jest spłacany w dłuższej perspektywie czasowej, ale z drugiej strony wiąże się ze sporym ryzykiem, zwłaszcza, jeśli pozytywną decyzję kredytową uzyska przy tym osoba, która nie może pochwalić się stałymi dochodami.

Czy oznacza to jednocześnie, że kredytobiorcy pracujący na podstawie umów zlecenie i umów o dzieło będą odsyłani z kwitkiem z każdego banku? Niekoniecznie, ale rzeczywiście są oni postrzegani jako mniej wiarygodni jako kredytobiorcy, niż osoby pracujące na etatach.

Praca na podstawie tzw. umowy śmieciowej, czyli umowy cywilnoprawnej, daje pracownikom elastyczność w zatrudnieniu. Mogą łatwo zmieniać pracę w poszukiwaniu wyższych zarobków i lepszych warunków pracy. Owa elastyczność jednak niesie za sobą ryzyko tego, że w pewnym momencie taka osoba w ogóle przestanie osiągać jakiekolwiek dochody. Co wówczas stanie się z kredytem zaciągniętym przez takiego kredytobiorcę? Najpewniej przestanie on być spłacany. Z taką sytuacją często bankowcy mają do czynienia właśnie w przypadku osób pracujących na podstawie umów zlecenie i umów o dzieło. Statystyki pokazują, że w odniesieniu do nich częściej mówimy o kredytach, które przestają być spłacane, niż w przypadku etatowych pracowników.

Stąd też banki mają uzasadnione obiekcje co do wydawania pozytywnych decyzji kredytowych dla klientów osiągających dochody na podstawie umów zlecenie i umów o dzieło. Klient nie jest jednak na straconej pozycji w takim przypadku. Otrzyma on kredyt, nawet długoterminowy z zabezpieczeniem hipotecznym, o ile ma dobrą historię w Biurze Informacji Kredytowej, osiąga wysokie dochody z umów cywilnoprawnych, oraz ma podpisaną umowę o dłuższej współpracy z chociaż jednym z kontrahentów. Na jego korzyść przemawia też lojalność wobec banku, w którym składa wniosek kredytowy. Jeśli nie spełni tych założeń, najprawdopodobniej w większości banków otrzyma on negatywną odpowiedź na złożony przez siebie wniosek kredytowy.

Źródło: www.zdolnosc-kredytowa.pl


Dodaj komentarz