Jesteś tutaj: Home » Informacje » Dobra historia zatrudnienia przyspieszy decyzję kredytową

Dobra historia zatrudnienia przyspieszy decyzję kredytową 


Bank wydaje decyzję kredytową na wniosek klienta ubiegającego się o kredyt. Zgodnie z rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego banki mają obowiązek gruntownie sprawdzać wiarygodność klienta w Biurze Informacji Kredytowej i wyliczać jego zdolność kredytową na podstawie dostarczonych dokumentów. Każdy bank może prezentować nieco inne zasady oceny kredytobiorcy pod kątem wiarygodności. Niektóre instytucje kredytowe szybciej udzielą kredytu, jeśli klient będzie prezentował dobrą historię zatrudnienia. Co to w praktyce oznacza?

Modelowym kredytobiorcą dla większości banków w Polsce jest klient, który ma nieposzlakowaną opinię w BIK, zaciągał już kiedyś zobowiązanie kredytowe, które spłacił w całości, terminowo, który ma wysokie zarobki uzyskiwane z trwałej umowy o pracę. Coraz częściej banki odmawiają udzielenia kredytu, zwłaszcza kredytu mieszkaniowego o wysokiej wartości, klientom uzyskującym dochody z umów o dzieło, umów zlecenie czy też z własnej działalności gospodarczej.

Banki sporo uwagi poświęcają analizie zatrudnienia potencjalnego kredytobiorcy. Umowy „śmieciowe” czyli umowy cywilnoprawne, nie są pożądane w procesie kredytowania. Jeśli bank udziela już kredytu takim osobom, oczekuje gwarancji zatrudnienia przez co najmniej kilka miesięcy do przodu. Nie w lepszej sytuacji są osoby prowadzące działalność gospodarczą. Bardzo często banki w procesie analizowania wiarygodności i zdolności kredytowej klienta sprawdzają wyniki przedsiębiorcy uzyskiwane w ciągu ostatnich dwóch lat.

Pracownicy mobilni, którzy chętnie i często zmieniali pracę w przyszłości, mają nikłe szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego. Dla banków ważna jest stabilność i ciągłość zatrudnienia w tej samej formie. Jeśli kredytobiorca przez okres roku bądź dwóch kontynuował umowy zlecenie lub umowy w ramach działalności gospodarczej, będzie miał większe szanse na uzyskanie pozytywnej historii kredytowej.

Dobra historia zatrudnienia – długie okresy pracy u tych samych pracodawców, stała umowa o pracę lub wieloletnia, dochodowa działalność gospodarcza, pozwolą na udzielenie kredytobiorcy kredytu w zasadzie od ręki, zakładając, że spełnia on pozostałe warunki kredytowania wskazane przez bank.

Źródło: www.zdolnosc-kredytowa.pl


Dodaj komentarz