Jesteś tutaj: Home » Informacje » Kalkulator zdolności kredytowej hipoteczny

Kalkulator zdolności kredytowej hipoteczny 


Ubiegając się w banku o dowolny kredyt lub planując zaciągnąć takie zobowiązanie w najbliższej przyszłości, klient musi posiadać odpowiednio wysoką zdolność kredytową (ma szczególne znaczenie i wagę przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny).

Definiowana jest ona jako zdolność do spłaty pożądanego kredytu bankowego. Można ją w dużym przybliżeniu oszacować, korzystając z dostępnych w sieci internetowej kalkulatorów zdolności kredytowej oraz kalkulatorów hipotecznych, bazujących na aktualnych danych z rynku oraz poszczególnych banków. Warto zapoznać się także z informacjami jak obliczyć swoją zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa klienta

W celu zaciągnięcia kredytu bankowego klient musi odznaczać się odpowiednio wysoką w opinii banku, zdolnością kredytową. Jest ona rozumiana jako zdolność do spłaty zobowiązania kredytowego w określonej z góry wielkości, w założonym czasie (okresie kredytowania) wraz z odsetkami naliczonymi przez bank. Posiadanie zdolności kredytowej jest konieczne dla uzyskania kredytu. Można ją podwyższyć m.in. dzięki minimalizowaniu zobowiązań finansowych czy dołączając do wniosku kredytowego kolejnych kredytobiorców (więcej porad znajdziesz tutaj: Jak zwiększyć zdolność kredytową?).

Czym jest kalkulator zdolności kredytowej?

Kalkulator zdolności kredytowejPod pojęciem kalkulator zdolności kredytowej, który dostępny jest dla użytkowników w trybie online, należy rozumieć aplikację internetową, pozwalającą na obliczenie prawdopodobnej dla danego klienta zdolności kredytowej, która jest szczególnie istotna przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Kalkulator korzysta ze zdefiniowanych parametrów kredytu hipotecznego, jakie brane są standardowo pod uwagę w bankach w procesie weryfikacji potencjalnego kredytobiorcy.

Zadaniem kalkulatora jest oszacowanie czy przy danych dochodach i wysokości miesięcznych zobowiązań, klient ma szansę na otrzymanie w jednym z polskich banków kredytu w pożądanej wysokości, na założony okres kredytowania.

Kalkulator zdolności kredytowej hipoteczny wylicza na podstawie uniwersalnych kryteriów dotyczących stanu finansowego klienta czy będzie on mógł zaciągnąć kredyt, którego raty pokryje jego dochód do dyspozycji.


Kalkulator zdolności kredytowej hipoteczny

Skorzystaj z poniższego kalkulatora i oblicz swoją szacowaną zdolność kredytową! Pamiętaj, że podane wartości są jedynie oszacowaniem Twojej wiarygodności kredytowej i realne wyliczenia banków będą się od siebie różnić.

Parametry obliczeń

Kalkulatory zdolności kredytowej najczęściej szacują ową zdolność na podstawie najistotniejszych parametrów dotyczących sytuacji finansowej klienta, ale nie tylko. Brane są pod uwagę takie czynniki jak:

  • wysokość dochodów klienta;
  • liczbę, rodzaj i kwoty zobowiązań miesięcznych;
  • LTV kredytu – stosunek wartości kredytu i wkładu własnego klienta;
  • ilość osób w gospodarstwie domowym;
  • źródło uzyskiwanych dochodów.

Do obliczeń w kalkulatorze kredytowym brany jest pod uwagę dochód brutto klienta, czyli dochód miesięczny wynikający z wykonywanej przez niego pracy lub innych, koniecznie solidnie udokumentowanych źródeł.

Kredyt hipoteczny kalkulatorW gronie zobowiązań miesięcznych przede wszystkim wymienia się opłatę za mieszkanie – czynsz, ogrzewanie wraz z opłatami za media – gaz, prąd czy wodę i kanalizację oraz telewizor i internet. Do kosztów obciążających potencjalnego kredytobiorcę zalicza się wydatki na utrzymanie siebie i ewentualnie swojej rodziny. Banki mają w wielu przypadkach własną kwotę takiego utrzymania, która jest uwzględniana przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Do zobowiązań zalicza się składki ubezpieczeniowe – na polisy na życie, polisę na dom czy NNW, koszty utrzymania samochodu czy łączną wysokość rat innych kredytów i pożyczek.

Ponadto, kalkulator zdolności kredytowej hipoteczny weźmie pod uwagę przy dokonywaniu obliczeń, okres kredytowania liczony w miesiącach lub latach oraz oprocentowanie zobowiązania.

Zdolność kredytowa w banku

Wyliczona przez kalkulator zdolność kredytowa klienta powinna być jak najbardziej zgodna z wyliczeniami, jakie zostaną dokonane w banku. Niemniej, instytucje kredytujące mogą przy obliczeniach tego rodzaju brać pod uwagę dodatkowe parametry, w tym:

  • ocenę punktową wystawioną danemu klientowi przez Biuro Informacji Kredytowej;
  • własną ocenę punktową, tzw. scoring kredytowy;
  • wiek kredytobiorcy;
  • stan cywilny;
  • wykonywany zawód itp.

Przedstawione obliczenia mają charakter orientacyjny i pokazują, jaką maksymalnie wysokość raty kredytu hipotecznego może spłacać dany klient miesięcznie i na jaką kwotę kredytu bankowego może liczyć przy założonych parametrach i kwotach przychodów oraz kosztów ich uzyskania. Zdolność kredytową podwyższa między innymi posiadany wkład własny.
Od 1 stycznia 2016 roku wkład ten powinien wynosić co najmniej 15 proc., czyli kredyty bankowe są udzielane z LTV nie większym niż 85 proc.


Dodaj komentarz