Jesteś tutaj: Home » Informacje » Kredyt studencki szansą dla młodych ludzi na niezależność

Kredyt studencki szansą dla młodych ludzi na niezależność 


Studenckie życie kojarzy się nam z ciągłym brakiem pieniędzy, zaciskaniem pasa i pracą dorywczą za marne grosze. Najwidoczniej w naszym rządzie znalazło się także paru absolwentów, którym życie studenckie dało się we znaki, bo na rynku finansowym pojawił się kredyt studencki. To oczywiście drobna dygresja, jednak sam fakt pojawienia się takiego kredytu zmienia obraz biednego żaczka w przedsiębiorczego młodego człowieka. W tym trudnym czasie, jakim jest współczesność, gdzie jeden kryzys gospodarczy przeplata się z następnym jest to często jedyna szansa na podjęcie dalszej nauki przez młodych ludzi.

Zacznijmy od początku. Dla kogo taki kredyt, kiedy, na jaki czas i w jakiej wysokości? Jak sama nazwa wskazuje kredyt taki przeznaczony jest dla osób podejmujących naukę w szkołach wyższych, czyli po prostu dla studentów. Nie ma znaczenia czy będzie to uczelnia państwowa, czy też prywatna, kredyt studencki jest przyznawany bez względu na status uczelni.

Preferencyjny kredyt studencki Umowy z kredytobiorcami są zawierane osobno na każdy etap studiów, czyli osobno na studia I stopnia, II stopnia oraz III stopnia. Zatem jedną umowę kredytową student podpisuje rozpoczynając studia licencjackie, drugą rozpoczynając magisterkę a trzecią, gdy za cel postawi sobie uzyskanie tytułu doktora. Warto wiedzieć, iż kredyt studencki nie przewiduje uzyskania go dwukrotnie na dany poziom studiów.

Oprócz powyższych kryteriów, aby uzyskać kredyt studencki należy spełnić określone warunki:

  • przede wszystkim wiek – nie można przekroczyć dwudziestego piątego roku życia,
  • choć w niektórych sytuacjach przewiduje się umorzenie kredytu, banki przy podpisaniu umowy wymagają zabezpieczenia. W zależności od banku może być to zabezpieczenie w formie weksla, poręczenie żyrantów lub poręcznie Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • osoba ubiegająca się o kredyt studencki musi posiadać osobowość prawną, czyli zdolność do samodzielnego podejmowania czynności prawnych,
  • kredyt studencki w przeciwieństwie do pozostałych kredytów w pierwszej kolejności przyznawany jest osobom, których dochód przypadający na jednego członka rodziny jest najniższy.

Kredyt studencki jest specyficzną formą pożyczki nie tylko ze względu na kryteria przyznawania, ale też ze względu na formę wypłacania. Student nie otrzymuje środków finansowych w momencie podpisania umowy tylko w comiesięcznych transzach. Wypłacane są one przez 10 miesięcy w roku, czyli przez okres trwania nauki. Warto dodać, iż kredyt studencki jest taki sam dla wszystkich i nie ma możliwości negocjacji wysokości wypłacanych transz.

Warto wiedzieć, iż kredyt studencki jest jedną z najkorzystniejszych form pozyskania środków finansowych, oczywiście oprócz pożyczek bezzwrotnych czy dofinansowań unijnych, które nie podlegają zwrotowi. Istnieją sytuacje, kiedy kredyt może być umorzony i do nich zaliczamy: bardzo dobre wyniki w momencie ukończenia studiów i miejsce w pierwszych, najlepszych pięciu procentach absolwentów, trudna sytuacja życiowa i materialna, a także niezdolność do podjęcia pracy przez kredytobiorcę. W innych przypadkach spłata kredytu rozpoczyna się maksymalnie dwa lata po ukończeniu studiów.

Biorąc pod wzgląd wszystkie uwarunkowania omawianego kredytu, warto się o niego ubiegać także w przypadku, gdy młody człowiek posiada wystarczające nakłady finansowe. Niskie oprocentowanie oraz wydłużony okres karencji spłaty kredytu sprawia, iż umieszczenie otrzymanych pieniążków na lokacie bankowej przyniesie młodemu człowiekowi nie tylko zysk, ale też sporą sumę na start po ukończeniu studiów.
Artykuł powstał dzięki www.kredytstudencki.net

Źródło: www.zdolnosc-kredytowa.pl


Dodaj komentarz