Jesteś tutaj: Home » Informacje » Ochrona dla kredytobiorców hipotecznych

Ochrona dla kredytobiorców hipotecznych 


Kredyt hipoteczny jest poważnym, zwykle długoterminowym zobowiązaniem finansowym, zaciąganym w banku, pod zabezpieczenie w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości mieszkalnej. Jeśli kredytobiorca przestanie z różnych względów spłacać raty kredytowe, wówczas, bank może dochodzić swoich roszczeń z nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.

Parlament Europejski UE proponuje, aby objąć szczególną ochroną osoby kupujące mieszkanie na kredyt, ponieważ znajdują się one w trudnej sytuacji. Roztoczona przez Parlament Europejski ochrona nad konsumentami miałaby na celu ograniczenie ryzyka kredytowego. Proponuje się, aby wprowadzić obowiązek dokładnego informowania kupujących o faktycznych kosztach transakcji i wszelkich zagrożeniach dotyczących spłaty pożyczki. W warunkach pełnej informacji kredytobiorca będzie mógł podjąć racjonalną decyzję o tym, czy jest w stanie zaciągnąć kredyt i czy jego sytuacja finansowa będzie rzeczywiście pozwalała na spłatę kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych.

We wszystkich bankach Unii Europejskiej ma obowiązywać jednolity, europejski formularz, który pozwoli na sprawne i szybkie porównywanie rożnych ofert kredytowych, nie tylko w kraju zamieszkania kredytobiorcy, ale również poza jego granicami.

Obecnie kredytobiorcy często mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że kosztem kredytowym nie są wyłącznie prowizja za przystąpienie do kredytu i marża kredytowa wraz ze stawką WIBOR, jako oprocentowanie zobowiązania kredytowego. Wśród innych kosztów wymienia się koszty wstępne wyceny nieruchomości, ustanowienia hipoteki jako zabezpieczenia spłaty kredytu, ustanowienia innych wymaganych przez bank zabezpieczeń, zapłatę składek na obowiązkowe ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia na życie kredytobiorcy, czy ubezpieczenia od utraty pracy, które jest dla kredytobiorcy zwykle ubezpieczeniem dobrowolnym. Koszty kredytobiorcy wzrastają, jeśli klient banku nie posiada wystarczających oszczędności, dla zapewnienia wkładu własnego w banku. Opłaca on w takim przypadku ubezpieczenie niskiego wkładu własnego lub braku wkładu własnego. Musi również ponieść koszty ubezpieczenia pomostowego, do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku i uzyskania wpisu do Księgi Wieczystej nieruchomości.

Źródło: www.zdolnosc-kredytowa.pl


Dodaj komentarz