Jesteś tutaj: Home » Informacje » Od czego uzależnione są zyski z lokat?

Od czego uzależnione są zyski z lokat? 


Lokata bankowa potrafi być zwykłą skarbonką lub też może dać dobrze zarobić. Wszystko zależy od warunków na jakich jest oferowana. Wpływ na zysk z lokat ma przede wszystkim oprocentowanie. Jednak liczą się również inne kwestie, które decydują o rentowności depozytów.

Oprocentowanie jest głównym parametrem, od którego uzależniona jest wysokość odsetek z lokaty. Z kolei na oprocentowanie lokat wpływ mają stopy procentowe i stawki WIBOR – czyli cena pieniądza na rynku międzybankowym. Obecnie, przy niskich stopach procentowych, lokaty nie dają tyle zarobić co jeszcze kilka lat temu. Pomimo tego wciąż można znaleźć depozyty oprocentowane na 3-4% w skali roku.

Na zyski z lokat wpływa również sposób kapitalizacji odsetek. Kapitalizacja decyduje o tym jak często będą dopisywane odsetki do rachunku lokaty. Działa tutaj zasada procentu składanego. Im częstsza kapitalizacja, tym wyższa kwota odsetkowa z lokaty. W naszym kraju dominują oferty lokat z kapitalizacją miesięczną lub odbywającą się na koniec terminu zapadalności. Wcześniej, gdy istniała jeszcze luka w prawie i można było ominąć podatek Belki, na rynku dużo ofert lokat posiadało kapitalizację dzienną – która jest korzystniejsza dla klientów.


Termin zapadalności ma znaczenie przy określaniu zysków z lokat. Im dłużej oszczędzamy, tym wyższe odsetki możemy otrzymać z lokaty. Jednak dłuższy termin zapadalności oznacza konieczność zamrożenia środków i brak możliwości wypłacenia ich przed końcem umowy (jeśli wypłacimy oszczędności przed czasem, stracimy naliczone odsetki). Dlatego jeśli chcemy założyć lokaty, musimy wcześniej wiedzieć czy środki pieniężne będą nam potrzebne w którymś momencie przed upłynięciem terminu zapadalności. Nie zawsze lokata na dłuższy okres będzie opłacalna.

Na zyski z lokat wpływa także podatek Belki oraz inflacja. Podatek od dochodów z kapitału (popularnie nazywany podatkiem Belki od nazwiska jego pomysłodawcy) jest pobierany m.in. od zysków z lokat, ale także od zysków z inwestycji w akcje, obligacje i dywidend. Podatek wynosi 19% i jest automatycznie naliczany przez bank przy zakończeniu umowy o lokatę. Z kolei inflacja decyduje o tym, ile realnie zarobimy na lokacie. Większość osób nie bierze pod uwagę stopy inflacji – czyli utraty siły nabywczej pieniądza. Jednak ma ona znaczący wpływ na rzeczywiste zyski. Obecnie w Polsce notujemy deflację – czyli wzrost wartości pieniądza. Oznacza to, że nawet trzymając oszczędności na nieoprocentowanym koncie – będziemy zyskiwać w ujęciu realnym. W ten sposób deflacja może rekompensować niskie oprocentowanie lokat.

Dodaj komentarz