Jesteś tutaj: Home » Informacje » Od czego zależy oprocentowanie kredytów bankowych?

Od czego zależy oprocentowanie kredytów bankowych? 


Każdy Klient ubiegający się o jakikolwiek produkt kredytowy musi być świadomy, że zawiera umowę z Bankiem, która zawsze jest odpłatna. Takie wynagrodzenie za realizowane usługi, z których Klient korzysta, pobiera Bank w postaci odsetek i oprocentowania kredytu gotówkowego czy karty kredytowej. Każdy kredytobiorca powinien być świadom tego, że Bank chce zarobić na transakcji z Klientem i będzie pobierać od niego dodatkowe opłaty, na przykład marże czy prowizje.

Przed wzięciem kredytu należy dokładnie wyliczyć jaką składkę będziemy spłacać, w jakich ratach, czy malejące czy stałe oraz na jak długo. Wysokość oprocentowania kredytu zależy od wielu czynników, do których należy zaliczyć przede wszystkim:

 • Marża – to zarobek Banku na kredycie. Wysokość marży jest ustalana przez Bank, przeważnie nie zmienia się podczas trwania kredytu.
 • Pokrycie kosztów “złych kredytów” – wysoka stopa procentowa jest uzależniona od spłacania lub też nie kredytów przez Klientów. Jeśli Klienci nie spłacają kredytów Banki często podnoszą oprocentowanie, co wpływa również na raty innych Klientów.
 • Prowizja – można ją negocjować z Bankiem, jednak przeważnie wynosi około 1% kredytu i jest jednorazową opłatą. Jeżeli Bank w ofercie pisze, że kredyt jest bez prowizji, wówczas lepiej sprawdzić ile wynosi oprocentowanie takiego kredytu – bez jednorazowej prowizji może być nieco wyższe.
 • Ryzyko kredytowe – regulowane jest przez Bank.
 • Stopa inflacyjna – im wyższy spadek wartości pieniądza, tym stopa oprocentowania kredytu jest większa, gdyż Banki chcą zarabiać, a nie tracić na udzieleniu kredytu.
 • Stopy procentowe – ustalane przez Narodowy Bank Polski.
 • Ubezpieczenie kredytu­ – może być obowiązkowe lub dobrowolne, to po prostu zabezpieczenie kredytu. Oferowane ubezpieczenia najczęściej obejmują ryzyko na wypadek śmierci kredytobiorcy, utraty zdrowia oraz utraty pracy.
 • Wysokości obowiązkowej rezerwy bankowej – Banki w celach bezpieczeństwa zobowiązane są utrzymywać obowiązkową rezerwę na niskooprocentowanym koncie w Narodowym Banku Polskim

Pozostałe koszty kredytu

Oprócz odsetek czy prowizji kredytu należy doliczyć inne koszty związane z zaciągnięciem kredytu: Do elementarnych kosztów uzyskania kredytu, prócz odsetek, należy jeszcze zaliczyć prowizje bankowe. Banki najczęściej pobierają prowizje za:

 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,
 • niewykorzystaną przez kredytobiorcę część kredytu pozostawioną do jego dyspozycji,
 • przewalutowanie kredytu,
 • samo udzielenie kredytu,
 • zmianę warunków spłaty kredytu – np. odroczenie terminu, zmianę rodzaju spłacanych rat.

 
Należy pamiętać, że każdy Bank działa inaczej; jeden Bank może pobierać niektóre prowizje i marże, drugi inne, a trzeci nie pobiera ich wcale, dlatego warto uważnie przeczytać Regulaminy udzielania kredytów czy pożyczek oraz samą umowę zawieraną z Bankiem.

 


Dodaj komentarz