Jesteś tutaj: Home » Informacje » Ożywienie w dziedzinie kredytów hipotecznych

Ożywienie w dziedzinie kredytów hipotecznych 


Wraz z kolejnymi decyzjami podejmowanymi przez Radę Polityki Pieniężnej o obniżeniu głównych stóp procentowych w Polsce, wzrasta jednocześnie zainteresowanie klientów kredytami hipotecznymi. Jest to związane z sukcesywnym obniżaniem stawki WIBOR 3M, która brana jest pod uwagę przy wyliczaniu oprocentowania kredytów w złotówkach. Im jest ona niższa, tym banki muszą obniżać oferowane klientom oprocentowanie zobowiązań kredytowych. Rośnie dostępność kredytów w polskich bankach, a niskie stopy procentowe zachęcają do ich zaciągania.

Indeks Dostępności Kredytowej, wyliczany co miesiąc przez firmę doradztwa finansowego Open Finance, obecnie znajduje się na poziomie 121,29 pkt. To prawie o 6% więcej niż w tym samym okresie 2012 roku. Na jego podstawie można wysnuć wniosek, że kredyty są bardziej dostępne dla polskich konsumentów. To już ósmy miesiąc z rzędu, kiedy w ujęciu rocznym Indeks Dostępności Kredytowej Open Finance jest na plusie. Dobroczynnie na dostępność kredytów hipotecznych w Polsce wpłynęło 8-krotne obniżenie głównych stóp procentowych, do rekordowo niskiego poziomu.

Skoro oprocentowanie kredytów hipotecznych jest niższe, to przy przeprowadzaniu procesu kredytowego w stosunku do osób wnioskujących o kredyty, wyliczana jest wyższa zdolność kredytowa niż jeszcze przed rokiem.

Klienci przy takich samych zarobkach co przed rokiem mogą liczyć na znacznie wyższy kredyt – nawet o 15%. WIBOR 3M brany pod uwagę przy wyznaczaniu oprocentowania kredytów hipotecznych w złotych spadł w ciągu ostatniego roku z poziomu 5,1% do 2,7%. Już sam ten fakt spowodował, że rata kredytu na 25 lat od ubiegłego roku zmniejszyła się o 21%. Niższa rata automatycznie oznacza, że banki chętniej udzielają klientom kredytów na wyższe kwoty. Dziś nawet osoby zarabiające mniej niż średnia krajowa ubiegając się o kredyt, mają na niego znacznie większe szanse niż przed rokiem.

Można spodziewać się w najbliższej czasie stabilizacji wysokości rat kredytowych i indeksu dostępności kredytów, o ile Rada Polityki Pieniężnej nie podejmie kolejnej decyzji o obniżeniu głównych stóp procentowych w Polsce. Decyzje RPP w znacznym stopniu poprawiły notowania banków w dziedzinie kredytowania. Można nawet powiedzieć, że dzięki niskiej stawce WIBOR 3M rynek kredytów został uratowany.

Źródło: www.zdolnosc-kredytowa.pl


Dodaj komentarz