Jesteś tutaj: Home » Informacje » Rozpatrywanie wniosku kredytowego

Rozpatrywanie wniosku kredytowego 


Każdy proces decyzyjny dotyczący kredytu rozpoczyna się od złożenia przez potencjalnego klienta wniosku kredytowego. Regulamin kredytowy dokładnie określa co powinno się w nim znaleźć. Wniosek kredytowy powinien zawierać dokumentację, która jest niezbędna, by bank mógł ocenić jaka jest zdolność kredytowa klienta, który chce zaciągnąć kredyt. Jest to konieczność, bowiem jeśli udowodni się, że kredyt został udzielony bez dokonania właściwej oceny czy zdolność kredytowa klienta jest wystarczająca, to odpowiedzialne za to osoby będą ścigane za przestępstwo wyłudzenia pieniędzy.

Zdolność kredytowa i jej ocena polega na tym, że pracownik banku szacuje zdolność klienta do tego czy będzie mógł spłacić kredyt wraz z odsetkami, które należą się bankowi, w taki sposób, w jaki jest to rozpisane w harmonogramie spłat, które określa wniosek kredytowy. Zdolność kredytowa w głównej mierze zależy od okresu, w jakim będzie spłacany kredyt, a także od celu, na jaki został zaciągnięty.

Coraz częściej zdolność kredytowa klienta indywidualnego oceniana jest przez bank za pomocą punktowej metody „credit scoring”. W metodzie tej oceniana jest zdolność klienta poprzez porównanie jego indywidualnych cech z cechami jakie posiadają przedstawiciele populacji należący do grupy rzetelnych i nierzetelnych kredytobiorców. „Credit scoring” wykorzystuje metody statystyczne na podstawie historycznej bazy klientów, jaką posiada bank. Dzięki tej metodzie bank może przyporządkować klienta do określonej grupy ryzyka. Metody scoringowe tego typu posiadają wiele zalet. Dzięki nim zdolność kredytowa może być oceniana automatycznie i obiektywnie. Skraca to czas oczekiwania na to, by wniosek kredytowy został rozpatrzony przez bank.

Niewątpliwą wadą tej metody jest subiektywny i zbyt ogólnikowy dobór i wycena kryteriów. Po tym jak klient złoży wniosek kredytowy do banku, oceniana jest jego zdolność kredytowa przy wykorzystaniu nie tylko baz danych banku. Pod uwagę brane są również informacje o zaległościach kredytowych w innych bankach i instytucjach finansowych, które gromadzi się w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

W procesie decyzyjnym związanym z każdym kredytem, jego koniecznym elementem jest wybranie odpowiedniej dla danego kredytu, a także dla klienta, prawnej formy, na podstawie której zostanie zabezpieczony ten kredyt. Pozytywna decyzja banku poprzedzona jest badaniem, które ma na celu ocenę czy zdolność kredytowa jest wystarczająca, by klient mógł otrzymać kredyt, o który wnioskuje. Bank przedstawia wtedy produkt kredytowy z odpowiednią formą prawnego zabezpieczenia. Złożony wniosek, jeśli zostanie wydana jego pozytywna decyzja przez bank, zwieńczony jest podpisaniem umowy kredytowej. Prawo bankowe precyzyjnie określa prawa i zobowiązania każdej ze stron umowy.

Źródło: www.zdolnosc-kredytowa.pl


Dodaj komentarz