Jesteś tutaj: Home » Informacje » Spada oprocentowanie rat kredytowych

Spada oprocentowanie rat kredytowych 


Kredytobiorcy w Polsce mają powody do zadowolenia, bowiem zgodnie z ostatnimi postanowieniami Rady Polityki Pieniężnej, dotyczącymi obniżenia głównych stóp procentowych, również i raty kredytów hipotecznych zdecydowanie maleją. Nic w tym dziwnego, bowiem dziś główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi zaledwie 3,25% i jest to najniższy poziom w historii. Kredytobiorcy posiadający zaciągnięte kredyty w złotych już teraz odczuwają spadek rat kredytowych, a eksperci zapowiadają, że oprocentowanie zobowiązań złotowych jeszcze spadnie.

Wysokość głównej stopy procentowej ustalana przez RPP wpływa na wysokość stawki WIBOR, branej pod uwagę przy wyliczaniu oprocentowania kredytów złotowych. Obok marży kredytowej ustalanej przez bank, stawka ta ma decydujące znaczenie w zakresie oprocentowania zobowiązania kredytowego, a co za tym idzie – również w zakresie kosztów kredytowych.

WIBOR odzwierciedla cenę pieniądza na rynku międzybankowym. Kolejne obniżki podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej powodują, że automatycznie odbija się to na wysokości stawki WIBOR, która sukcesywnie maleje, choć w mniejszym tempie i z opóźnieniem w stosunku do obniżanych przez RPP stóp procentowych.

Wskaźnik WIBOR 3M od początku roku obniżył swą wartość z poziomu 4,12 do 3,36%, dlatego też naturalnym skutkiem obniżki było obniżenie rat kredytowych kredytobiorców, spłacających zobowiązania złotowe. Raty kredytu wyraźnie spadły – nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Jeśli RPP podejmie kolejną decyzję o obniżeniu rat kredytowych, najprawdopodobniej WIBOR znów zostanie obniżony, a zobowiązania miesięczne z tytułu rat kredytowych również się zmniejszą.

Decyzje RPP mają przełożenie także na maksymalną wysokość oprocentowania pożyczek i kredytów konsumpcyjnych. Banki i firmy pożyczkowe nie mają prawa naliczać od nich wyższego oprocentowania niż czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, która obecnie wynosi 4,75%. Maksymalnie więc oprocentowanie takich zobowiązań może wynosić 19% w skali roku.

Źródło: www.zdolnosc-kredytowa.pl


Dodaj komentarz