Jesteś tutaj: Home » Informacje » Ubezpieczenie przy kredycie hipotecznym

Ubezpieczenie przy kredycie hipotecznym 


Ubezpieczenia przy kredytach stanowią połączenie dwóch usług finansowych, a mianowicie: usługi bankowej oraz usługi ubezpieczeniowej. Ponieważ udzielające kredytów banki traktują umowę ubezpieczenia jako sposób zagwarantowania sobie spłaty, to coraz częściej przystąpienie do niej jest naturalną konsekwencją uzyskania pożyczki.

Ubezpieczenia powiązane z uzyskaniem kredytu można sklasyfikować na dwie grupy – obligatoryjne i dobrowolne. W przypadku tych pierwszych na szczególną uwagę zasługuje ubezpieczenie pomostowe oraz ubezpieczenie nieruchomości.

Ubezpieczenie pomostowe

Otóż ubezpieczenie pomostowe polega na ubezpieczeniu spłaty kredytu w okresie przejściowym, tj. do czasu ustanowienia hipoteki na finansowanej nieruchomości. Ponieważ okres ten nazywany jest pomostowy, stąd i nazwa ubezpieczenia. Jego przedmiotem jest tu spłata kredytów udzielonych przez bank i stanowi ono ochronę na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy w tymże czasie.

Ubezpieczenie nieruchomości

Z kolei ubezpieczenie nieruchomości ma zapewnić wypłatę odszkodowania za ewentualne szkody, jakie powstały na terenie nieruchomości wskutek np. pożaru, powodzi, zawalenia czy innych zdarzeń losowych. Wysokość polisy równa jest tu zwykle wysokości kredytu razem z odsetkami. Jeśli mieszkanie ucierpi i straci na wartości, a klient przestanie spłacać raty kredytu, to wówczas bank jest w stanie odzyskać należące mu się pieniądze od danego zakładu ubezpieczeniowego. Pocieszający z punktu kredytobiorcy jest fakt, że w przypadku faktycznego zajścia tego typu to bank zabiega o uzyskanie odszkodowania, a nie on sam.

Pozostałe rodzaje ubezpieczeń

Na tym jednak lista ewentualnych ubezpieczeń się nie kończy. Jednym z popularniejszych jest tutaj ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jest ono stosowane wtedy, kiedy kredytobiorca nie wnosi wcale lub też wnosi niewielki wkład własny. Ubezpieczenie ma wówczas zapewnić spłatę na rzecz banku wyłącznie tej części kredytu, jaka odpowiada różnicy między wymaganym przez bank wkładem własnym, a wkładem wniesionym przez kredytobiorcę.

Kolejne jest ubezpieczenie na wypadek śmierci, zwane też ubezpieczeniem na życie. Polega ono na tym, że w przypadku zgonu kredytobiorcy spłata pozostałej części kredytu należy do ubezpieczyciela. Do wypłaty świadczenia konieczny jest tu jednak pisemny wniosek banku lub rodziny kredytobiorcy, a także przedstawienie stosownych dokumentów, w tym m.in. aktu zgonu.

W przypadku kredytu hipotecznego praktykowane są też niekiedy inne formy ubezpieczenia, takie jak np. ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa czy też na wypadek niezdolności do pracy.

Artykuł powstał przy współpracy z http://www.safetyhome.pl/


Dodaj komentarz