Jesteś tutaj: Home » Informacje » Wady i zalety popularnych inwestycji: lokaty, fundusze inwestycyjne, giełda i forex

Wady i zalety popularnych inwestycji: lokaty, fundusze inwestycyjne, giełda i forex 


Szukasz najlepszego instrumentu, który pozwoli Ci optymalnie zainwestować kapitał? Sprawdź porównanie wad i zalet najpopularniejszych form lokowania kapitału: lokat, funduszy inwestycyjnych, handlowania na giełdzie oraz rynku walutowym.

Lokaty – wady i zalety

Lokaty bankowe nie oferują zbyt atrakcyjnych warunków osobom, które zamierzają w nie lokować kapitał. Lokaty okażą się bezpiecznym sposobem na przetrzymywanie pieniędzy. Niemniej jednak niskie stopy procentowe nie zagwarantują, iż oprocentowanie prześcignie postępującą inflację. Lokaty bankowe można podzielić na konta oszczędnościowe oraz lokaty.

Wady lokat bankowych

 • Największą wadą jest niewielkie oprocentowanie – często wręcz niekorzystne – względem pozostałych form inwestowania kapitału.

 • Brak możliwości posługiwania się kapitałem w przypadku ich zamrożenia na koncie.

Zalety lokat bankowych

 • Niewielki kapitał, który umożliwia otworzenie lokaty bankowej – duża dostępność.

 • Niewielki poziom ryzyka inwestycyjnego – gwarancja zysku.

 • Brak konieczności monitorowania lokaty.

Fundusze inwestycyjne – wady i zalety

Fundusze inwestycyjne – a zwłaszcza fundusze zamknięte – pozwalają na uzyskanie o wiele większego zysku względem lokat. Inwestowanie w fundusze dedykowane jest zwłaszcza mniej doświadczonym inwestorom, którzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat lokowania środków na rynkach kapitałowych i walutowych.

Wady funduszy inwestycyjnych

 • Ponoszenie dodatkowych opłat z tytułu zarządzania funduszem.

 • Trudność oceny korzystności funduszu oraz porównania funduszy między sobą.

 • Środki z tytułu jednostek uczestnictwa uzyskiwane są w określonym czasie.

 • Duży próg wejścia.

Zalety funduszy inwestycyjnych

 • Duży poziom bezpieczeństwa inwestycji.

 • Brak konieczności regularnego monitorowania poczynań funduszu.

 • Łatwość dywersyfikacji portfela poprzez inwestowanie w fundusz.

Giełda – wady i zalety

Lokowanie kapitału na giełdzie wymaga od inwestorów o wiele większego pojęcia o mechanizmach regulujących jej działanie. Giełda pozwala wygenerować większy zysk niż wyżej wymienione instrumenty, jednak jest to obarczone proporcjonalnie wyższym ryzykiem inwestycyjnym.


Wady inwestowania w akcje

 • Większe ryzyko inwestycyjne zależne od kursu akcji.

 • Brak gwarancji stałych zysków.

Zalety inwestowania w akcje

 • Duże możliwości inwestycyjne.

 • Spora elastyczność i skalowalność.

 • Wypłata dywidend dla akcjonariuszy.

 • Możliwość wygenerowania większych zysków niż lokaty i fundusze inwestycyjne.

Rynek forex – wady i zalety

Rynek forex pozwala na inwestowanie oraz generowanie sporych zysków przy grze niewielkim kapitałem. Rynek walutowy służy do zarabiania na przewidywaniu kursów par walutowych. Można go porównać do inwestowania w akcje, a sam rynek otwarty jest on zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych traderów.

Aktualne informacje o rynku forex i CFD:

Wady inwestowania na rynku forex

 • Im większa dźwignia finansowa, tym ryzyko inwestycyjne rośnie.

 • Dynamiczne zmiany na rynku utrudniają uzyskiwanie regularnych zysków.

 • Konieczność opracowania odpowiedniej strategii inwestycyjnej.

Zalety inwestowania na rynku forex

Dzięki dźwigni finansowej możliwe jest uzyskiwanie realnego zysku przy niewielkim kapitale.

 • Spora mobilność inwestowania zapewnia możliwość nieustannego doglądania rynku.

 • Minimalny próg wejścia.

Dodaj komentarz