Jesteś tutaj: Home » Informacje » Współkredytobiorcy dla zwiększenia zdolności kredytowej

Współkredytobiorcy dla zwiększenia zdolności kredytowej 


Przy wyliczaniu zdolności kredytowej klienta w procesie kredytowania, banki biorą pod uwagę różne zmienne. Wszystkie uwzględniają przy takich wyliczeniach wysokość przychodów klienta wnioskującego o kredyt. Jedne banki jednak akceptują np. tylko przychody z umów o pracę, a na przykład pomijają dochody z umów zlecenie, pomimo, że mogą być one bardzo wysokie i wpłynąć na ostateczną wysokość zdolności kredytowej w sposób decydujący. Banki mogą akceptować dodatkowo dochody zagraniczne wnioskujących o kredyty, ale nie jest to regułą. Jeśli pozyskiwane przez wnioskującego kredyt klienta dochody miesięczne są zbyt niskie dla zbudowania zdolności kredytowej wymaganej do zaciągnięcia pożądanego kredytu, powinien on zastanowić się nad możliwościami powiększenia swojej zdolności kredytowej. Może tego dokonać między innymi wpisując do wniosku kredytowego inne osoby.

Częstą praktyką jest wnioskowanie o kredyt bankowy łącznie ze współmałżonkiem. W takiej sytuacji pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej brane są dochody obu współmałżonków, ale też i odejmowane są od nich koszty ponoszone miesięcznie przez każdego z nich.

O podobnej sytuacji możemy mówić w przypadku wniosków, w których głównym kredytobiorcą jest małżeństwo, a kredytobiorcami towarzyszącymi są rodzice jednego ze współmałżonków. Bardzo często takie wnioski składane są o kredyty hipoteczne. Dochody rodziców podwyższają zdolność kredytową klienta głównego, ale też ponownie – ich zobowiązania wynikające np. z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, obniżają ową zdolność. Trzeba więc uprzednio wyliczyć, czy ich wpisanie do wniosku kredytowego wpłynie korzystnie na zdolność kredytową.

Problemem przy wnioskowaniu o kredyt wraz z rodzicami jest też ograniczenie okresu kredytowania, a im krótszy okres spłaty kredytu, tym wyższa musi być zdolność kredytowa klienta do spłaty zobowiązania hipotecznego. Jeśli rodzice kredytobiorcy głównego są w wieku np. 65 lat, bank może umożliwić im uczestnictwo we wniosku kredytowym np. tylko wówczas, gdy kredyt będzie zaciągnięty na 10 czy 15 lat. Ograniczenie górnego wieku kredytobiorcy bywa kłopotliwe, jeśli chcemy podwyższyć swoją zdolność kredytową przy wnioskowaniu o kredyt ze współkredytobiorcami w wieku emerytalnym.

Źródło: www.zdolnosc-kredytowa.pl


Dodaj komentarz