Jesteś tutaj: Home » Informacje » Zdolność kredytowa definicja

Zdolność kredytowa definicja 

Zdolność kredytowa definicja


Klienci ubiegający się o kredyt w banku muszą przedstawić szereg dokumentów do wniosku kredytowego, które między innymi potwierdzą posiadaną przez nich zdolność kredytową.

Wiarygodność kredytowa jest bardzo istotnym czynnikiem, z definicji determinującym możliwość pozyskania środków pieniężnych w banku lub innej instytucji udzielającej kredytów. Co należy rozumieć pod tym pojęciem?

Definicja zdolności kredytowej – co to jest zdolność kredytowa?

Definicja zdolności kredytowej jest unormowana w polskim prawie. Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie kredytowej. Kredytobiorca dla oceny zdolności kredytowej zobowiązany będzie do przedłożenia na żądanie banku dokumentów i informacji, jakie są niezbędne dla dokonania oceny tej zdolności.

Zdolność do spłaty zobowiązania kredytowego

Definicja zdolności kredytowejW pierwszej kolejności bank czy spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa wylicza zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy, opierając się na przedstawionych przez niego dokumentach finansowych i własnych metodach obliczeń. Jest to konieczne dla oceny wskaźnika ryzyka, jakie podejmowane jest przez instytucję finansową przy udzielaniu zobowiązań klientom.

Ważna informacja! Każda instytucja udzielająca kredytów, wylicza wiarygodność klienta z uwzględnieniem nieco innych kryteriów oceny oraz przypisując różną wagę poszczególnym czynnikom. Dlatego też, przy podaniu tych samych parametrów, nasza zdolność może się znacząco różnić w poszczególnych instytucjach.

Upraszczając definicję ustawową, można powiedzieć, że zdolność kredytowa określa, czy klienta stać na zaciągnięcie kredytu w pożądanej wysokości i na jego spłatę w określonym czasie.


Wyliczenia zdolności kredytowej

Banki przy obliczaniu zdolności kredytowej klienta biorą pod uwagę jego dochody uzyskiwane z różnych źródeł oraz ponoszone comiesięcznie koszty. Po odjęciu od przychodu kosztów stałych, m.in. kosztów utrzymania siebie i rodziny, opłat za mieszkanie i media czy za samochód, pozostaje dochód do dyspozycji klienta, który teoretycznie w całości mógłby zostać przeznaczony na spłatę raty kapitałowo-odsetkowej kredytu. W praktyce jednak banki nie chcą ryzykować i nie pozostawiać kredytobiorcom żadnych środków finansowych w kieszeni na nieprzewidziane wydatki. Dlatego rata hipotetycznego kredytu, o jaki ubiega się klient w banku, nie może zajmować całego dochodu do dyspozycji. Jeśli będzie on zbyt niski, instytucja kredytująca nie podejmie ryzyka udzielenia zobowiązania kredytowego (zgodnie z ww. definicją).

Oblicz swoją zdolność kredytową: Kalkulator zdolności kredytowej

Na podwyższenie zdolności kredytowej klienta wpływa zwiększenie wysokości jego zarobków, przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości jego dotychczasowych zobowiązań. Przed złożeniem wniosku kredytowego warto zastanowić się, czy posiadane zobowiązania – kredyty, pożyczki, karty kredytowe i limity w koncie, nie mogą zostać szybko spłacone. Jeśli nie są wykorzystywane, najlepiej z nich zrezygnować, ponieważ nawet wtedy obciążają ujemnie zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Na podwyższenie zdolności wpływa wydłużenie okresu kredytowania czy też dołączenie do wniosku dodatkowych współkredytobiorców, posiadających dobrą sytuację finansową.

Sprawdź jakie czynniki wpływają na Twoją wiarygodność kredytową: Jak zwiększyć zdolność kredytową?


Dodaj komentarz