Jesteś tutaj: Home » Informacje » Wpisy w BIK nie na zawsze

Wpisy w BIK nie na zawsze 


Przy ocenie wiarygodności kredytowej klienta przy udzielaniu jakichkolwiek kredytów bankowych, banki sprawdzają historię kredytową wnioskodawcy w Biurze Informacji Kredytowej. Nie można utożsamiać BIK z tzw. „czarną listą dłużników” ponieważ wpisy na temat polskich kredytobiorców, jakie są przechowywane w BIK są zarówno negatywne, jak i pozytywne. To, że klient posiada historię kredytowania w BIK jest dla niego korzystne, o ile nie są zapisane w niej opóźnienia w spłacie zobowiązań kredytowych. Bowiem, jeśli bank przy sprawdzaniu historii kredytowej klienta zobaczy, że w ostatnim czasie dokonał on terminowej spłaty zobowiązania kredytowego będzie to dla niego przesłanka ku temu, aby sądzić, że i kolejnym razem spłaci on kredyt wraz z odsetkami.

Negatywne wpisy w BIK powstają, jeśli kredytobiorcy zaciągający kredyty w bankach, spóźniają się ze spłatą kolejnej raty kredytowej ponad 60 dni. Jest to wystarczający powód ku temu, aby bank dokonał wówczas zgłoszenia do bazy BIK takiego klienta. Negatywny wpis jest wówczas przechowywany przez 5 lat od chwili pokrycia zobowiązania. Jeśli klient nie spłaci kredytu, w BIK wciąż będzie widniała ta negatywna informacja, która skutecznie uniemożliwi mu zaciągnięcie kolejnego kredytu bankowego. Bank nie będzie chciał bowiem udzielić kredytu osobie, która nie spłaciła poprzedniego zobowiązania kredytowego.

Podczas udzielania kredytu klientowi bank nie tylko sprawdza jego wpisy w BIK, ale jednocześnie, na ich podstawie dokonuje tzw. oceny scoringowej. Na ocenę tą największy wpływ mają wpisy w BIK dokonane w ciągu 12 miesięcy. Wpisy sprzed 3 lat są rzadko kiedy brane pod uwagę przy ocenie punktowej potencjalnego kredytobiorcy. Oznacza to, że przeszłe problemy w spłacie kredytów i pożyczek bankowych, po kilku latach od uregulowania zobowiązania wobec banku, nie rzutują dłużej na wiarygodność kredytową klienta. Bank może wydać więc w jego sytuacji pozytywną decyzję kredytową, udzielając mu wnioskowanego kredytu, o ile, rzecz jasna, posiada on odpowiednią zdolność kredytową.

Źródło: www.zdolnosc-kredytowa.pl


Dodaj komentarz